Post thumbnail
admin

Derfor kan en dygtig tekstforfatter skrive til alle brancher

Værdien af en dygtig tekstforfatter er til at føle på; man sparer nemlig meget tid og energi, som man kan bruge på sin kerneforretning. Men hvad er det egentlig, en kompetent tekstforfatter kan? I dette indlæg undersøger vi, hvad en tekstforfatter skal kunne, og hvad de allerdygtigste tekstforfattere er eksperter i.

Markedet inden for tekstforfatning er mudret og fyldt med tekstforfattere, der ikke kan deres håndværk.

Måske af den grund kaster sig mange sig selv over arbejdet, fordi de synes, at de både har tid og evner til at skrive teksterne. Men medmindre du selv er en dygtig tekstforfatter, kan du ende med at bruge lang tid på at skrive relevante tekster.

Brug tiden på det, du er bedst til

Den tid og energi det tager at skrive, kunne du i stedet bruge på dét, du er bedst til; dét, som du rent faktisk tjener dine penge på.

Det kan nemlig godt betale sig at hyre en tekstforfatter, for dygtige tekstforfattere skaber en merværdi for deres kunder, der når langt ud over den pris, man betaler for teksterne, fx i form af flere besøgende til en hjemmeside, og derfor også flere kunder.

Læs mere om, hvilke fordele der er ved at hyre en tekstforfatter her.

De grundlæggende kompetencer

Og hvordan kan det så være? Hvad vil det sige at være god til at skrive?

Der er der mange delte meninger om, men der er nogle helt grundlæggende kernekompetencer, som en tekstforfatter skal mestre for at blive god.

 

  1. Fortæller: Tekstforfatteren skal have en sikker og troværdig fortællerstemme.

 

  1. Sprog: Sproget skal være skarpt og velformuleret.

 

  1. Læseflow: Sproget skal også have en god og læsevenlig rytme.

 

 

  1. Tone-of-voice: Tekstforfatteren skal ramme den tone-of-voice, der passer til kunden, branchen og målgruppen. Skriver du fx en tekst til en kunde i advokatbranchen, skal din tone-of-voice højst sandsynligt være rolig, troværdig og autentisk, mens en tekst til en kunde i fitnessbranchen kan være hurtig, let og frisk. Dette emne har vi også skrevet et blogindlæg om, som du kan læse her.

 

  1. Terminologi: De fagbegreber der bruges, skal passe til den enkelte branche, de skal bruges på den rigtige måde, og de skal bruges konsistent. Derfor skal tekstforfatteren have helt styr på, hvad de betyder.

 

  1. Grammatik: Tekstforfatteren skal have 100 % styr på grammatikken.

 

  1. Retstavning: Som tekstforfatter er der ikke noget ord, man ikke kan stave til.

 

  1. Tegnsætning: Tekstforfatteren skal kunne sin kommatering til fingerspidserne, ligegyldigt om vedkommende bruger det gamle, grammatiske kommasystem (startkommaet) eller det nye kommasystem (slutkommaet).

 

  1. Søgeordsoptimering: De fleste kunder i dag skal bruge online-tekster, og derfor skal en tekstforfatter være god til at bruge de rigtige søgeord i en tekst.

 

  1. Viden: Tekstforfatteren skal have kendskab til og viden om den enkelte kunde, branche og målgruppe. Hvis vedkommende ikke har det, skal han eller hun være godt til at finde den viden og sortere i den.

Søgeord skal bruges på en naturlig måde

De to sidste kompetencer ovenfor tager vi lige en ekstra gang.

Først er der det med søgeordsoptimering. Langt de fleste kunder i dag skal bruge tekster til deres online platforme, og Google foretrækker hjemmesider med tekster, der er søgeordsoptimerede.

Det vil sige, at teksterne på din hjemmeside skal indeholde de søgeord, som dine kunder bruger, og dygtige tekstforfattere er eksperter i at jonglere med disse søgeord på en naturlig måde og bruge dem de rigtige steder i teksten, uden at gå på kompromis med kvaliteten ved at bruge for få søgeord, eller ved at bruge for mange.

 

 

Det handler om research, evnen til at sortere i sin viden og formidle den

Og så er der en sidste kernekompetence, som ikke særligt mange tekstforfattere har, nemlig viden, eller evnen til at finde den ved at lave ordentlig research og sortere i den.

Og hvad betyder det så mere præcist?

Det betyder, at man forstår, hvad det er, målgruppen vil vide, og hvor man finder den viden.

Hos Wordpens har vores tekstforfattere nogle vidensområder, de ved meget om, og disse områder kan være vidt forskellige.

Men at vide meget om et bestemt emne eller område er ikke afgørende.

Det hjælper selvfølgelig, men det afgørende er at være god til at suge viden til sig og kunne sætte sig ind i et bestemt emne eller område, og en bestemt branche og målgruppe, og skrive med udgangspunkt i disse faktorer.

Det er ikke noget, alle tekstforfattere kan, men det er noget, de dygtige kan.

Dygtige tekstforfattere er fleksible, videns- og indlevelsesparate

Dygtige tekstforfattere skal med andre ord kunne meget mere, end bare at skrive, og her er research-delen ekstrem vigtig.

Man skal finde og undersøge mange vidt forskellige kilder med et kritisk blik, helt i forlængelse af den journalistiske tradition, og vi har tekstforfattere, der hver især har skrevet til kunder i vidt forskellige brancher.

En af vores danske tekstforfattere har fx skrevet til kunder i både boligbranchen, finanssektoren og advokatbranchen, og det samme gælder for vores svenske, norske og engelske tekstforfattere.

Det er derfor, at vi kan tilbyde tekster på alle fire sprog, målrettet til lige netop din branche og dine målgrupper, uanset hvilken branche du gør dig i.

 

FAQ

Hvad kan en dygtig tekstforfatter?

En dygtig tekstforfatter har styr på retstavning, kommatering, grammatik og søgeoptimering, og kan samtidig lave den rigtige research, sortere i den og målrette formidlingen, så den passer til genren, mediet og målgruppen.

Hvad vil det sige at målrette en tekst til en bestemt genre?

Inden for tekstforfatning er der forskellige genrer. Hver genre har en bestemt form, der fx kan handle om aspekter som længden på rubrikken (overskriften) og det samlede antal ord. Inden for tekstforfatning hedder genrerne bl.a. Content writing, kategoritekster, produkttekster, etc., og det samme gælder inden for journalistik. Her hedder genrerne nyhedsartikel, interview, kronik, essay, etc.

Hvad vil det sige at målrette en tekst til et bestemt medie?

Et medie kan fx være en avis, en hjemmeside, en blog eller sociale medier. En tekstforfatter skal derfor kunne målrette en tekst, så den passer til det medie, teksten bringes i.

Hvad vil det sige at målrette en tekst til en bestemt målgruppe?

Forskellige målgrupper har forskellige måder at kommunikerer på, og det er derfor, at det er vigtigt at kommunikere på den rigtige måde til en bestemt målgruppe. Skriver du fx en tekst til en kunde i advokatbranchen, skal din tone-of-voice højst sandsynligt være rolig, troværdig og autentisk, mens tone-of-voice i en tekst til en kunde i fitnessbranchen kan være hurtig, let og frisk.

Hvorfor skal man hyre en tekstforfatter?

Fordi det kan tage lang tid og koste meget energi at skrive relevante tekster. Dygtige tekstforfattere kan til gengæld gøre det hurtigt og effektivt, og de skaber ofte en merværdi, der når udover den pris, man betaler for teksterne (fx i form af flere kunder).

Mangler du en
tekstforfatter?

Få et uforpligtende tilbud W