Tina Nielsen
Godkendt og verificeret
Biografi

Jeg er en 22-årig kvinde, der læser retorik på Københavns Universitet på 3. semester. Retorik er et bredt fag, men handler helt basalt om hensigtsbestemt kommunikation, hvad der er passende i forhold til den specifikke kommunikationssituation, og om forskellige skrivegenrer. Det er altså en uddannelse, som giver alment dannende kompetencer inden for både skriftlighed og mundtlighed.

Jeg har erfaring med at skrive SEO-artikler, referater, oversættelser (fra tysk til dansk eller engelsk til dansk), korrekturlæsning samt skønlitteratur. I kraft af min foreløbige uddannelse kan jeg også skrive taler, pressemeddelelser, apologier og adskillige former for sagprosa (fagartikler, kronikker, reportager, debatindlæg og lignende).

Jeg går meget op i grammatiske regler; jeg mestrer tegnsætning til fulde - med eller uden startkomma - og jeg staver korrekt.

Uddannelse

Københavns Universitet

Bachelor
2015-09-01 – Nu | Retorik

Retorik handler om hensigtbestemt kommunikation, god sprogbrug, i tale såvel som på skrift, og forholdet mellem afsender, modtager og tekst i den givne situation.

Roskilde Gymnasium

1.-3.g
2010-08-01 – 2013-07-01 | Studentereksamen

STX, Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B, Mediefag B.

Margretheskolen

0.-9. klasse
2000-08-01 – 2010-07-01 | Folkeskole

Tysk som andet fremmedsprog