Signe Andersen
Godkendt og verificeret
Biografi

Kommunikation og formidling – verbalt, visuelt, auditivt og på skrift  – er vigtige elementer i at afstemme behov og forventninger for at skabe energi i arbejdsmæssige og private fællesskaber, og dette område er særlig interessant for mig at beskæftige mig med.

Jeg har gennemgribende viden om og interesse for, hvad der motiverer mennesker til at være den bedste udgave af sig selv og hvad der inspirerer os i hverdagen og skærper nysgerrigheden, så vi oplever livsglæde og meningsfuldhed, både i arbejdslivet og den private sfære. 

Jeg tager gerne den lidt skæve vinkel for at formidle den gode historie og har øje for detaljen i ord og billeder.  

Uddannelse

CphBusiness

AU
2016-08-01 – | Akademiuddannelsen i ledelse