Max Martinussen
Godkendt og verificeret
Biografi

Jeg er oprindeligt jyde, nu strandet i København hvor jeg i øjeblikket er ved at blive kandidat i dansk ved Københavns universitet. Jeg er 25 år gammel i skrivende stund. 

Jeg har lavet alt fra tekstproduktion til transskription og korrektur. Min faglige kompetencer strækker sig fra virksomhedsdrift over markedsføring til formidling, litteratur og sprog. 


Jeg drømmer om at arbejde med alternative udgivelser, særligt kombinationer af litteratur og lyd, eller billeder – især ville jeg elske at producere podcast eller radio med et kunstnerisk islæt. Ydermere har jeg en rockstardrøm om selv at have indtil flere bogrygge med mit eget navn i reolen.

Uddannelse

Københavns Universitet

Kandidat
2016-09-01 – Nu | Dansk

Grundigere kendskab til sprogs opbygning og brug, tekst-, sprog-, medie- og kommunikationsanalyse, formidling, kulturforståelse, litteraturhistorie, litteraturanalyse m.m.

Københavns Universitet

Bachelor
2013-09-01 – 2016-06-01 | Dansk

Analytiske, historiske, metodiske, teoretiske samt formidlingsmæssige kompetencer i fagets tre kerneområder: Dansk sprog, dansk litteratur og medieanalyse. Til kerneområderne knytter sig norsk og svensk sprog og litteratur.

Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademiuddannelse
2011-08-01 – 2013-06-01 | Jordbrugsteknolog - Landskab og Anlæg

Landskab og Anlæg | Speciale i Virksomhedsdrift • Ledelse og Organisation • Kommunikation og Formidling • Markedsføring • Erhvervs- og virksomhedslære • Globalisering • Registrering, analyse, opmåling og afsætning • Jord- og materialebereg