Cecilie Skov Larsen
Godkendt og verificeret
Biografi

Jeg har altid elsket at skrive, og denne passion har ført mig til at tage en kandidat i Public Relations fra Roskilde Universitet, hvor jeg har beskæftiget mig meget med strategisk og skriftlig kommunikation i virksomheder og organisationer. 

Ligeledes har jeg arbejdet med skriftlig kommunikation i flere organisationer, bl.a. Copenhagen Business School og SIND. I disse stillinger har jeg administreret og skrevet til såvel hjemmesider som sociale medier, nyhedsbreve og trykte blade og foldere. Derudover har jeg arrangeret kurser og ledt projekter af forskellig karakter. For eksempel var jeg projektleder og redaktør på udarbejdelsen af et medlemsmagasin i Bedre Psykiatri Ungdom.

For tiden arbejder jeg som fundraiser i Unicef, hvor jeg dygtiggør mig yderligere inden for marketing, salg og mundtlig kommunikation. 

Mine erfaringer med skriftlig kommunikation er derfor mange, og jeg kan udføre stort set alle opgaver. Søger I derfor en korrekturlæser eller en god skribent, der både forstår at skrive en tekst med god sammenhæng og øje for den grammatiske detalje, kunne det godt være mig, I søger.

Uddannelse

Roskilde Universitet

Cand.Mag.
2011-09-01 – 2014-03-17 | Dansk og Virksomhedsstudier

Uddannet Cand. mag. i PR (dansk og virksomhedsstudier) ved Roskilde Universitet. Afleveret speciale omhandlende PR og interessevaretagende arbejde i en frivillig handicaporganisation med særligt fokus på interne forudsætninger mht. organisationsledelse

Roskilde Universitet

BA
2008-09-01 – 2011-06-30 | Bachelor i Dansk

Bachelor i Dansk og Virksomhedsstudier. I den forbindelse bl.a. gennemgået kurser i Grammatik, Pragmatik og Virksomhedsstyring. Derudover skrevet bachelorprojekt om DSB's profilering af sig selv som grøn virksomhed gennem tre skriftlige materialer.

Christianshavns Gymnasium

Student
2004-08-15 – 2007-06-29 | Sproglig studentereksamen

Højdevangens Skole

9. klasse
2004-06-18 – 1994-08-14 | Folkeskolens Afgangsprøve